ပထမဆုံုးအိမ္ယာပိုင္ဆိုင္လုိသူ အမ်ားစု က၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြင္း တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း နွစ္ရာႏွင့္ ခုနွစ္ရာၾကား တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့တယ္လို႔ ျပီးခဲ့နွစ္အတြင္းအိမ္ယာၿပပဲြမ်ားဦးစီးက်င္းပခဲ့တShwe Propetry.comမွသိရပါတယ္။ Shwe Propetry ဟာအိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ဌား အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ျပီး အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ ေရး ျပပြဲေတြကိုဦးစီးက်င္းပေနတဲ့ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ျပီးခဲ႔တဲ့ နွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ အိမ္ျခံေျမပြဲေတြမွာေတာ့ လက္ရွိ မိသားစု နဲ႔ ေနထိုင္ေနျပီး ပထမဆုံုးအိမ္ယာပိုင္ဆိုင္လိုသူေတြ ၊ လစာ အေတာ္အတန္သင့္ေကာင္းမြန္သူေတြ နွင္႔ မၾကာမီလက္ထပ္ေတာ့မည္႔ သူေတြက တန္ဖိုးသင့္ တိုက္ခန္းေတြကို ပိုမို၀ယ္ခဲ့တယ္လို႔ Shwe Propetry.com ရဲ႕ တာ၀န္ရွိကဆိုပါတယ္။

ပထမဆုံုးအၾကိမ္ အိမ္ယာပိုင္ဆိုင္လိုသူေတြ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းေတြ ၀ယ္ယူမႈဟာ ရင္းႏွီးျမဳဳပ္နွံဖို႔အတြက္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားတယ္လို႔ Shwe Propetry.com မွတာ၀န္ရိွသူမွေၿပာပါတယ္။တိုက္ခန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္သိန္း၂၀၀ နွင့္ ၇၀၀ ၾကားရိွတိုက္ခန္းေတြအမ်ားစုေရာင္းခ် ခဲ႔ရတာကေတာ့ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေတြက တိုက္ခန္း၀ယ္ယူသူေတြကို ေငြေပးေခ်မႈ အပိုင္းမွာ အဆင္ေျပေအာင္ညိွႏႈိင္းေရာင္းခ်ေပး  နိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္လို႔ေျပာပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္အတြင္း တိုက္ခန္းအမ်ားစု အရစ္က် နွင့္ ေရာင္းခ်ေပးနိုင္ခဲ့တဲ့ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနနဲ႔လည္းတိုက္ခန္းအမ်ားစု ေရာင္းခ်ခဲ့ရတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ေစ်းကြက္အတြင္းမွာလည္း အလယ္အလတ္ တန္ဖိုးသင့္ တိုက္ခန္း နွင့္ အိမ္ေျခေျမ ကို ၀ယ္ယူလိုသူေတြ မ်ားၿပီး  လာမယ့္ မတ္လ ၁၆ ရက္မွာ တပ္မေတာ္ခန္းမ မွာ က်င္းပမည့္ Shwe Propetry ရဲ႕ အိမ္ျခံေျမ ဆိုင္ရာအေရာင္းျပပြဲ မွာလည္း အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ား နွင့္ အရစ္က် ေငြေပးေခ် မႈစနစ္မ်ား အသုးံျပဳကာ အိမ္ရာတိုက္ခန္း ၀ယ္ယူနိုင္မွာ ျဖစ္ျပီး ဒီျပပြဲမွာ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ (၆၀) ေက်ာ္နွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေပါင္း(၃၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္ျပသသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News