အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ ““စံ””သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကၽြမ္းက်င္မႈ ၿပိဳင္ပြဲဦးစီးေကာ္မတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကၽြမ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲ(၂၀၁၈)က်င္းပဖို႔အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို MICT Park က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံကၽြမ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲ(၂၀၁၈)မွာ ITနည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေခါင္းစဥ္(၃)ခုနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အလြတ္တန္းယွဥ္ျပိဳင္လိုသူမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး အသက္အပိုင္းအျခားအရေတာ့(၂၁)ႏွစ္မွ (၂၄)ႏွစ္အထိသာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေလွ်ာက္လႊာေတြကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားအသင္း ရံုးခန္းနဲ႕ www.mcpa myanmar.org ၀က္ဆိုက္တို႕မွာ download ရယူၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ ကၽြမ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲ(၂၀၁၈)ကို  IT နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္အလိုက္ လာမယ့္ မတ္လကုန္(သို႕မဟုတ္) ဧျပီလဆန္းမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကၽြမ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၈ၿပိဳင္ပြဲကို ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သူေတြထဲမွ ဆုရရွိသူ ၃ ဦးနဲ႔ ယခင္ႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွ ဆုရရွိသူ ၃ ဦးကို Camp သြင္းၿပီးအေကာင္းဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မယ့္သူကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ကာ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ(၃၁)ရက္ ဘန္ေကာက္မွာျပဳလုပ္က်င္းပမယ့္ World Skills Asean 2018 ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News