လာမည့္ေႏြရာသီ လွ်ပ္စစ္မီးမပ်က္ေစေရးအတြက္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသုံး႐ုံ တည္ေဆာက္ ေနေၾကာင္းကို ဇန္န၀ါရီလ၁၁ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။  
 
လာမည့္ေႏြရာသီမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးလွ်ပ္စစ္မီးမျပတ္ေစေရးနဲ႔ ဓာတ္အားအလုံအေလာက္ရရွိေရး အတြက္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသုံး႐ုံကုိ ထပ္မံတည္ေဆာက္ထားတယ္လုိ႕ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ 
 
ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသုံးခုကုိ သထုံျမိဳ႕၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွာ တည္ေဆာက္ေနတာျဖစ္ျပီး ယခု၂၀၁၈ေႏြရာသီ မတုိင္မီမွာ ျပီးစီးမွာျဖစ္ကာ အဲဒီဓာတ္အားေပး စက္႐ုံကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၄၅၀ မဂ္ၢါ၀ပ္ ေလာက္ ထပ္တုိးလာမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လာမဲ႕ ေႏြရာသီမွာ လူေၾကာင့္ျဖစ္တဲ႔ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင္႕ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင္႕ေသာ္လည္ေကာင္း၊ မေတာ္တဆမူေတြသာ မျဖစ္ပြားပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ မရွိနုိင္ဘူးလုိ႕ ဆုိပါတယ္။ 
 
အဲဒီဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသုံး႐ုံထဲက ျမင္းျခံေဒသမွာ တည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံဟာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးျဖစ္ကာ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဒီဇင္ဘာလ တတိယပတ္က စမ္းသပ္မူေတြျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံကုိလည္း ယခုလအတြင္း စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း ေတြျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႕ ဆိုပါတယ္။ 
 
လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဳးေရးအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပး႐ုံ၂၇႐ုံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးဓာတ္အားေပး႐ုံ ၂၂႐ုံ၊ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတစ္႐ုံ တုိ႕ကေန ထြက္ရွိတဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂ္ၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ေက်ာ္ နဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ႔ လူဦးေရရဲ႕ ၃၈ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဳးေပးေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News