ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ (၂၉)လမ္း-ေရႊဘံုသာလမ္း(၈)ရပ္ကြက္ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားကို ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖနားေနႏိုင္ဖို႔ အတြက္ျပင္ဆင္ မႈ(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထိၿပီးစီးေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ  (၂၉)လမ္း-ေရႊဘံုသာလမ္း(၈)ရပ္ကြက္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ျပင္ဆင္မႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူေတြနဲ႔ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕တို႔ ပူးျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက (၂၉)လမ္း-ေရႊဘံုသာလမ္း(၈)ရပ္ကြက္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို အမႈိက္ေတြ ရွင္းလင္းၿပီး မိလႅာကန္ေတြနဲ႔ ေရေျမာင္းေတြကိုကြန္ကရစ္ခင္းတာေတ ြျပဳလုပ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
လက္ရွိ ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖနားေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိၿပီးစီးေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။(၂၉)လမ္း-ေရႊဘံုသာလမ္း(၈)ရပ္ကြက္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို ျပည္သူေတြနားေန အပန္းေျဖႏိုင္ဖို႔ အတြက္လုပ္ ေဆာင္ရာမွာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီကိုေတာ့ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႔နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ျပီး Peace world ပန္းခ်ီအဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ရုပ္ပံုအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြကေတာ့ အခုလိုေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကိုအလွဆင္ ျပဳျပင္လိုက္ တဲ့အေပၚကို အခုလိုေျပာပါတယ္။
 
အလွဆင္တဲ့လမ္းေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုေတာ့ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕က(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ကူညီေပးၿပီးရပ္ကြက္ေန ျပည္သူေတြက (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထည့္၀င္ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိိ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ (၂၉)လမ္း- ေရႊဘံုသာလမ္း (၈)ရပ္ကြက္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအပါအ၀င္ အလွဆင္ျပဳျပင္ေနတဲ့ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား (၃)ခုရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (၃၁)ဗိုလ္ဆြန္ပက္ (၁၀)ရပ္ကြက္နဲ႕ (၂၇)၊(၂၈) (၄)ရပ္ကြက္ရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကိုပါအလွဆင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News