(၇)ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္တဲ႔ ၀ါးလက္မႈအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသင္တန္းဖြင္႔ပြဲကုိ ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ၀င္ျပန္ေက်းရြာက သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀ါးစုိက္ပ်ိဳးေရးအသင္းက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ယခုဖြင့္လွစ္ေနတဲ႔သင္တန္းမွာ ေဒသအသီးသီးက သင္တန္းသား (၃၀)ပါ၀င္ျပီး သင္တန္း ကာလႏွစ္လၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 
သင္တန္းမွာ ၀ါးမီးေသြးျပဳလုပ္နည္းေတြ၊ ၀ါးကုိေရရွည္ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္နည္းေတြ၊ ၀ါးကုိ အသုံးျပဳကာ အိမ္ေဆာက္တာေတြ၊ စားပြဲ၊ ကုလားထုိင္နဲ႔ ကုတင္ေတြ ျပဳလုပ္နည္းေတြ အပါအ၀င္ ၀ါးအေခ်ာထည္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရတဲ႔ နည္းေတြသင္ၾကားေပးမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၀ါးလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္လုိသူေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံ၀ါးစုိက္ပ်ိဳးေရးအသင္းက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ျပီး တက္ေရာက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News