ျမန္မာႏိုင္ငံေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ ထပ္ဆင္႔ေပါက္ကြဲေစႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာေရးအဖြဲ႕Monitorရဲ႕  ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာကို ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီမွာ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီအဖြဲ႕ဟာ မိုင္းနဲ႕စစ္အတြင္း ၾကြင္းက်န္ရစ္တဲ့  ေပါက္ကြဲေစတတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ပညာေပးလုပ္ငန္း ေတြအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ မွစျပီး အနည္းဆုံးအဖြဲ႔အစည္း(၉)ခုဟာ  အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး ပညာေပးပေရာဂ်က္ (၁၃)ခုကို ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ရွမ္း နဲ႕ မြန္ ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ဖက္ျခမ္း၊ တနလၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
 
လြန္ခဲ႔တဲ့ (၁၀) စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းက နုိင္ငံလုိက္ စာရင္းဇယားကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျမင္႔ေနတယ္ဆုိတာကုိ သတိထားမိမွာျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိုင္းေႀကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွသူ စာရင္းမွာ တတိယေရာက္ေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာနဲ႔ ခ်ီျပီး ေကာက္ထားတဲ႔စာရင္းျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားဆုံး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတဲ႔သူေတြဟာ အထူးသျဖင္႔  ေတာခုတ္၊ ေတာတုိးနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳေနရတဲ႔သူေတြ အမ်ားဆုံးၿဖစ္တယ္လို႔  (အာရွ၊ ပစိဖိတ္၊ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း) ေဒသဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေယရႊာမိုဆာပန္စူ၀န္က ေျပာပါတယ္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး(၁၀)ခုကျမိဳ႕နယ္(၇၁)ျမိဳ႕နယ္နီးပါးမွာ မိုင္းပ်ံႏွံ႔မႈ ေတြရွိေနျပီး အဲ႔ဒီ့ၿမိဳ႕နယ္ (၇၁) ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ကုလသမဂၢက ေဖာ္ထုတ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႕လည္းဆိုပါတယ္။ အဲ႔ဒီၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ တစ္ျမိဳ႕နယ္လုံး မုိင္းရွိတယ္လုိ႔ မဆုိလိုဘဲ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခ်ိဳ႕မွာမုိင္းရွိတယ္ဆုိတဲ႔ သတင္းေၾကာင္႔ ျမိဳ႕နယ္ နာမည္ကုိ တပ္ထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News