မႏၲေလးကခ႐ုပန္းခ်ီတီထြင္ဖန္တီးသူပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ လက္ရာေတြကို မႏၲေလးေတာင္ ပန္းခ်ီျပခန္းမွာ ဇန္န၀ါရီလ (၉)ရက္ကေန(၁၁)ရက္အထိပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပသလ်က္ရိွတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။အခုျပသေနတဲ့ ခရုငယ္ေတြနဲ႔ စီျခယ္ေရးဆြဲထားတဲ့ ခ႐ုပန္းခ်ီကားေတြကိုေတာ့ ခရုပန္းခ်ီကို တီထြင္ဖန္တီးသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆရာဦးလံုးကဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဦးလံုးအေနနဲ႔ ခရုပန္းခ်ီတီထြင္ဖန္တီးျဖစ္တာဟာ ရခိုင္ကမ္းေျခေဒသဘက္မွာ ၾကက္ေတြကို အစာေကၽြးတဲ့ ခ႐ုငယ္ေတြကို ေတြ႔ရွိရာကေန စိတ္ကူးေပၚခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုလိုခရုပန္းခ်ီကားေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဆရာဦးလံုးအေနနဲ႔ ခ႐ုပန္းခ်ီကားေတြကို ၂၀၁၅ ကစတင္ဖန္တီးခဲ့ၿပီး အခုဆိုရင္ကားေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ ဖန္တီးထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဒီလို ပံုသ႑ာန္တူ ပန္းခ်ီေတြမွာဆိုရင္ ေက်ာက္စီပန္းခ်ီ၊ ေကာက္ရိုး၊ ငွက္ေတာင္၊ ၀ါးရြက္ေတြနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ပန္းခ်ီစတဲ့ပန္းခ်ီေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  အခုလိုခရုေတြနဲ႔ စီျခယ္ေရးဆြဲတဲ့ ပန္းခ်ီပညာကို စိတ္၀င္စားတဲ့လူငယ္ေတြလည္းရွိေနၿပီး ေလ့လာသင္ယူေနတဲ႔ လူငယ္ေတြကို ဆရာဦးလံုးက လက္ဆင့္ကမ္းသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ အခုလိုခ႐ုပန္းခ်ီေတြကို ဖန္တီးတဲ့ပညာဟာအခုအခ်ိန္မွာရွားပါးတဲ့ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခ႐ုပန္းခ်ီပညာျပန္႔ပြားဖို႔၊ အမ်ားကပါ အားေပးလာဖို႔နဲ႔ ခ႐ုေတြထြက္တဲ့ ေဒသေတြမွာလည္း ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ခ႐ုပန္းခ်ီေတြဖန္တီးလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ ခ႐ုပန္းခ်ီဦးလံုးက ေျပာပါတယ္။
 
 
 

Related News