ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး Yangon Innovation Centre ဖြင့္လွစ္ဖို႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ (၉)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕က်န္းမာေရးဆိပ္ကမ္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
အစိုးရ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ျပင္ပပုဂၢလိကေက်ာင္းျပီးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ လူငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ရည္ရြယ္ျပီး Yangon Innovation Centre ကို ဖြင့္လွစ္ရန္ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။Yangon Innovation Centre ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁)ႏွစ္ကတည္းက စတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႕ေက်ာင္းက ေမြးထုတ္လုိက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ အလုပ္ခြင္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈအားနည္းေနသလို အစိုးရတစ္ရပ္နဲ႕လူငယ္ေတြ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းေနတာကိုပါInnovation Centre မွာ ထည့္သြင္းထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။Yangon Innovation Centre  ဖြဲ႕စည္းရာမွာလည္း တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ၀န္ၾကီး(၃)ဦးပါ၀င္ျပီး စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။Yangon Innovation Centre phase(၁) ကို တာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ကုမၸဏီေတြကို တင္ဒါေခၚယူသြားမွာျဖစ္ျပီး မတ္လမွာ လူေတြ႕စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ကာ  တင္ဒါေအာင္တဲ့ ကုမၸဏီကိုေတာ့ ဧျပီလမွာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ လူငယ္ေတြကတီထြင္ခဲ့တဲ့ နည္းပညာပိုင္းေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္IP Lawကိုလည္း ထြက္ေပၚလာေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရိွတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။Yangon Innovation Centre မွာ နည္းပညာကုမၸဏီေပါင္း(၂၀)ကိုဖိတ္ေခၚထားျပီး နည္းပညာကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း Innovation Centre ကိုစိတ္၀င္စားမႈမ်ားလာတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News