ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးသင္တန္းေတြကို သင္ၾကားေပးေနၿပီး ဆင့္ပြားသင္တန္းေတြကိုလည္းသင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆)ရက္က သာေကတအ၀ိုင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးသရုပ္ျပပြဲမွသိရပါတယ္။    ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးသင္တန္းေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္သင္ၾကားေပးေနၿပီး အခုသင္ၾကားေပးတဲ့ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၀)မွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စတဲ့ေဒသေတြက သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူအေယာက္(၃၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီအေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးသင္တန္းကေတာ့ ပရဟိတသမားေတြအေနနဲ႔ အေရးေပၚလူနာေတြကို ကယ္ဆယ္၊ ျပဳစု၊ ေစာင့္ေရွာက္၊ကိုင္တြယ္ပံုေတြနည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ကယ္ဆယ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႔ယခင္က အေရးေပၚလူနာေတြကိုကယ္ဆယ္စဥ္ကအသံုးျပဳခဲ့တဲ့  နည္းလမ္းတခ်ဳိ႕ဟာ အမွားေတြပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ယခုသင္တန္းတက္ၿပီးေနာက္ အေရးေပၚလူနာေတြကို နည္းလမ္းမွန္စြာနဲ႔ ကယ္ဆယ္နည္း၊ ျပဳစုနည္း၊ ေစာင့္ေရွာက္နည္းေတြကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္တယ္လို႔ သင္တန္းသားတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီအေရးေပၚသင္တန္းေတြကို (၂၀၁၁)ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး အခမဲ့သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာအဖြဲ႕၀င္ေပါင္း (၅)ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းမွာဘာသာရပ္(၂၄)မ်ိဳးပါ၀င္ၿပီး ေျမျပင္ မေတာ္တဆမႈ၊ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘးနဲ႔ ငလ်င္ေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ရတဲ့ နည္းပညာေတြကိုသင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News