ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔အစီအစဥ္နဲ႔ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးတဲ႔ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္(ဆင့္ပြား)သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈/၂၀၁၇)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၆)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

 ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳတဲ့ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ဆိုင္ရာေတြကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတညး္က ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ စတင္သင္ၾကား ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့တာပါ။ အခုဆို တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က သင္တန္းနည္းျပေတြက ဆင့္ပြားသင္တန္းေတြ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးေနျပီး ဒီႏွစ္အတြင္း(၈)ႀကိမ္ေျမာက္သင္တန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေအာင္ စည္းရုံးလုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို  အဆင္ေျပေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕၊ စည္းရုံးေရးေကာင္းမြန္ျပီး အရည္အခ်ငး္ျပည္၀တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြျဖစ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး ဒီစနစ္ကိုလုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံးက တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ အပါအ၀င္ ခ႐ိုင္(၄)ခုက တပ္ဖြဲ႕၀င္ေပါင္း(၇၅)ဦးကို (၂)ပတ္တာသင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အစီအစဥ္နဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစတင္ျပီး အခုလိုဆင့္ပြား သင္တန္းေတြကို သင္တန္းအမွတ္စဥ္ေပါင္း(၃၂)ခုထိ  ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ႔ျပီး သင္တန္းသား အရာရွိ (၁၃၉)ဦး၊ အျခားအဆင့္(၁၉၇၈)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၂၁၁၇)ဦးကို ေလ့က်င္သင္ၾကားေပးခဲ႔ျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News