ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အစည္းေ၀းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က UMFCCI  မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူမ်ားသိရွိ ေလ့လာအႀကံျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ အႀကံျပဳစာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၾသဂုတ္လက ေဖာ္ျပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလာေရးဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ အစည္းအေ၀းေတြကို စက္တင္ဘာလ၁၆ရက္ ကတည္းကစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းဟာစတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလာေရးဥပေဒၾကမ္းအတြက္ အႀကံျပဳရာမွာလည္းသက္ဆိုင္တဲ့သူေတြက သာအေကာင္းဆံုးျဖစ္လာဖို႔နဲ႔ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပဖို႔ အထူးလိုအပ္တယ္လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းေမာင္ကလည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွာေတာ့ အသင္း၀င္ေပါင္း ၉၀၀ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News