ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွဖြင့္လွစ္တဲ့ ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရး သင္တန္းအတြက္ စက္တင္ဘာလအစပိုင္းကတည္းက သတင္းစာေတြမွာ သင္တန္းသား ေတြေခၚယူေနျပီး ေဖာင္ပိတ္ရက္ ေအာက္တိုဘာလ( ၇) ရက္အထိ သတ္မွတ္ သင္တန္းသားဦးေရထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး သင္တန္းသား ေလးရာေက်ာ္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရး သင္တန္းအတြက္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား၊ ၾကီးၾကပ္၀န္ထမ္းနဲ႕ ေမြးျမဴေရး မန္ေနဂ်ာဆိုျပီး ဘာသာရပ္(၃)ခုမွာ  ဘာသာရပ္(၁)ခုကို အေယာက္ (၆၀) ႏႈန္းနဲ႕ သင္တန္းသား (၁၈၀) ေခၚယူတာျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ ေဖာင္ပိတ္ရက္ျဖစ္တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္အထိ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရ(၄၃၀) ေက်ာ္ရွိေနတာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သင္တန္းသား ဦးေရထက္ ႏွစ္ဆခန္႕ျမင့္တက္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ဖို႕ အဏ္ၰ၀ါ သိပၸံ၊ သတၱေဗဒနဲ႕ ဓာတုေဗဒ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား (၂၆၀) နီးပါး ေဖာင္တင္ထားတာေၾကာင့္ လူငယ္ေတြက သားငါးက႑နဲ႕ ေမြးျမဴေရးအပိုင္းကို စိတ္၀င္စား လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ဒီေမြးျမဴေရး သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁) အတြက္ က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံထားျပီး ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ သင္တန္းသားေတြကို သင္တန္းတက္ေရာက္ေနတဲ့ (၃)လ အတြင္း ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား သင္တန္းမွာ (၁)လကို ေငြက်ပ္ေလးေသာင္း၊ ၾကီးၾကပ္၀န္ထမ္းသင္တန္းမွာ(၁)ကို ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းနဲ႕ ေမြးျမဴေရးမန္ေနဂ်ာသင္တန္းမွာေတ့ာ (၁)လကို ေငြက်ပ္ေျခာက္ေသာင္းအထိ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းေၾကးမွာ အခမဲ့ျဖစ္ျပီး သင္တန္းျပီးဆံုးတာနဲ႕ ငါးလုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္အကုိင္ ရရွိေအာင္ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရးသင္တန္းကိုလာေရာက္ေလ်ွာက္ထားတဲ့သူေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွလူေတြ႕ေခၚစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။    ငါးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္တဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ သတၱမေျမာက္သက္တမ္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႕ ပူးေပါင္းျပီး ဒီသင္တန္းကို ပထဆံုးဖြင့္လွစ္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News