ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ကို ျမန္မာ႔ေက်ာက္မ်က္ရတနာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အႀကိဳအျဖစ္ ျမန္မာမူလက္ရာျပည္တြင္း တြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်က္၇တနာေတြနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ႔ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ပန္းပု၊ ေက်ာက္ကပ္ပန္းခ်ီနဲ႔ လတ္၀တ္ရတနာဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲကို ဇူလိုင္လ၂၅ရက္ကေန(၂၉)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လာမယ္႔ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန႔ကို ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္သြားဖို႔ ျမန္မာနိင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသား စုံညီအစည္းအေ၀း မွာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွစျပီး ႏွစ္စဥ္ၾသဂုတ္လ (၃)ရက္ကို ျမန္မာ႔ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ႀကီးမွဴးၿပီးအခုလို လက္၀တ္ရတနာ ဒီဇိုင္းျပိဳင္ပြဲကို က်င္းပတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
ျမန္မာနိင္ငံမွာထြက္ရွိတဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြနဲ႔ လက္၀တ္ရတနာေတြကို ျမန္မာျပည္ ဗဟိုျပဳအေခ်ာထည္ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လာေစဖို႔နဲ႔ ျမန္မာတြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေတြကို ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတိုင္းထိုက္တန္တဲ့ ေစ်းနူန္းမ်ား ရရွိေစဖို႔အျပင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြက တဆင္႔ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တိုးတက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးျမန္မာ႔ေက်ာက္မ်က္ရတနာေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာ႔ေက်ာက္မ်က္ရတနာေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပမယ္႔ လက္၀တ္ရတနာ ဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူေတြအေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္စည္းကမ္းခ်က္ပုံစံေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ေနျပည္ေတာ္)၊ ျမန္မာ႔ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းခန္းမ(ကမၻာေအး)တို႔မွာ ဇူလိုင္လ၁၅ရက္ ေနာက္ဆုးံထားထုတ္ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲမွာပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု၊ ႏွစ္သိမ္႕ဆုစတဲ႔ ဆုအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၄ ဆု သတ္မွတ္သြားမွာျဖစ္ကာ ဆုၾကးေငြစုစုေပါင္း (၂၃၈)သိန္းကို ခ်ီးျမႇင္႔သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္နဲ႔ ၄ရက္မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာေက်ာက္မ်က္ရတနာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာဆီယံနိင္ငံေတြပါ၀င္တဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပသြားမွာျဖစ္ျပီး ဒီပြဲမွာလက္၀တ္ရတနာျပိဳင္ပြဲက ဆုရရွိတဲ႔ဒီဇိုင္းလက္ရာေတြ ၀င္ေရာက္ ျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ကစျပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲေတြကို က်င္းပျပဳလုပ္ လာတာဟာ အႀကိမ္အေရအတြက္အေနနဲ႔(၉၀)ရွိသြားျပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News