ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းက အသင္းသားေတြက ရန္ကုန္-မႏၱေလး ၁၀၅မိုင္မွာရွိတဲ့ ေမွာ္ေယာၾကီး ဆင္စခန္းကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္က သြားေရာက္ေလ့လာခဲ႔ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္းကို ၁၉၅၀ကေန စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အခုလို ဓာတ္ပံုအသင္းသားေတြစုစည္းၿပီး အသင္းသားေတြအေနနဲ႕ ဓာတ္ပံုပညာကို ပိုၿပီးထူးခၽြန္လာေအာင္လို႕ အခုလိုေလ့လာေရးခရီးစဥ္ထြက္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းအေနနဲ႔ ဓာတ္ပံုအသင္းသားေတြအတြက္ ဓာတ္ပံုပညာပိုမိုတိုးတက္ေအာင္  အခုလိုမ်ိဳး ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ေတြကို တစ္လတစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္ထြက္ရွိျပီး ယခုအေခါက္ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မွာေတာ့ ဓာတ္ပံုအသင္းသူ အသင္းသားေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းမွ အသင္းသူအသင္းသားေပါင္း ၂ေသာင္းခန္႔ရွိ တယ္လို႔လည္း သိရျပီး အသင္းသူအသင္းသားေတြကို သာမာန္အသင္းသား၊ ရာသက္ပန္အသင္းသား၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အသင္းသားဆိုျပီး အသင္း၃မ်ိဳးခြဲျခားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News