ပင္လယ္ျပင္အတြင္းပ်က္က်ခဲ့တဲ႔ တပ္မေတာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္အား ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဇြန္ ၁၅ ရက္မွာ ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ႔ ေလယာဥ္အမွတ္၊ (5820) အမွတ္အသားပါ ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းေနရာ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အပိုင္းအစအခ်ိဳ႕အားေတြ႕ရွိၿပီး ေရယာဥ္ေပၚသို႔ ဆယ္ယူႏိုင္ခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အလားတူ ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းအား ေလအိတ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ “မ”တင္ဆယ္ယူခဲ့ရာ ဇြန္လ၁၈ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ေရယာဥ္ေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းမွာ FDR - Flight Data Recorder (Black Box)   ႏွင့္ CVR - Cockpit Voice Recorder တို႔ပါရွိၿပီး ေလယာဥ္ပ်က္က်ရတဲ႔ အေၾကာင္းအရင္းအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေႀကာင္း က်န္အစိတ္အပိုင္းေတြကို ရွာေဖြရရွိေရးအတြက္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေဒသခံငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ေရငုပ္စစ္သည္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေႀကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားရုပ္အေလာင္း (၁) ေလာင္းအား ထပ္မံရွာေဖြေတြ႕ရွိသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္းရုပ္အေလာင္း (၉၂)ေလာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ  သိရွိရပါတယ္။

 

 

Related News