အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈအေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း သုေတသနစာတမ္း မိတ္ဆက္ပြဲကို ဇြန္ (၁၅)ရက္ က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Summit Park View Hotel  မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံေပါင္း ၄၄၀ ခန္႕ရွိျပီး အလုပ္သမား သုးံသိန္းခန္႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကကာ  အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့  အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္္႔ နဲ႕ အလုပ္သမား ဆယ္သိန္းခန္႔အထိရွိလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ထားတယ္လို႔ သုေတသန စာတမ္းအရ သိရပါတယ္။ ဒီလုိတိုးတက္လာဖို႔ရွိေနေပမဲ့ လက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံေတြက အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားေတြမွာေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေျခအေနေတြက အခက္အခဲေတြရွိေနတယ္လို႔ အထည္ခ်ဳပ္အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
 
အမ်ဳိးသမီးစက္ရုံအလုပ္သမားေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ အတူ ေဘးကင္းလုံျခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ရရွိေစရန္နဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံေတြ အတြင္း က်ား/မ ဆိုင္ရာအေျချပဳထည့္သြင္းစဥ္းစားထားတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး  အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားမ်ား ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈအေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းသုေတသနစာတန္းကို ျပဳစုခဲ့ၾကတယ္လို႔ Actionaid ကတာ၀န္ရိွသူက ေျပာပါတယ္။ သုေတသန စာတမ္း ျပဳလုပ္သူေတြကေတာ့  စက္ရုံပိုင္ရွင္ေတြ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔၊ က်န္းမားေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြနဲ႔ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဥပေဒေတြကို လိုက္နာဖို႔ကို တိုက္တြန္းထားပါတယ္။
 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆက္ဆံမႈနဲ႔ အလုပ္သမားေတြရဲ႕အရည္အေသြးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြ ႏွင့္NGO ေတြက ဖြင့္လွစ္တဲ့ သင္တန္းေတြကို တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေပမဲ့ တစ္ခ်ဳိ႔စက္ရုံေတြက အလုပ္သမားေတြကေတာ့ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိၾကဘူးလို႕အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ဒီသုေတသနစာတမ္းကိုေတာ့ Actionaid မွ ဦးစီးျပီး  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာရိွတဲ့  လႈိင္သာယာ၊ မဂၤလာဒုံနွင့္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ေတြက အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ(၂၀)မွ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမား အေယာက္(၁၀၀)ကို အေျချပဳျပီး ေကာက္ယူခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News