ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)ေတြေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ေအာင္ျမင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္နုိင္မဲ႔ အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူလူထုခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ Horizon LakeView  ဟုိတယ္မွာ ဇြန္လ၁၃ရက္နဲ႔ ၁၄ရက္တုိ႔မွာ က်င္းပခဲ႔တာ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT) လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ ေဒသကတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ပုဂၢလိက ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)ေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ႔ ေဒသတာ၀န္ရွိ သူေတြက မိမိတုိ႔ႀကဳံေတြခဲ႔ရတဲ႔ အခက္အခဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေနာင္ထပ္အသစ္လုပ္ကုိင္မဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ ရွင္းျပတာေတြ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ CBTကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)လုပ္ငန္းအသစ္ေဖာ္ေဆာင္မဲ႔ ျမိတ္ကၽြန္းစု ေဒသက လန္ပိကၽြန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဓႏုေဒသ၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးက င႐ုတ္ေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ေဒသတုိ႕အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)ေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းက စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိေနရာ၂၂ခုမွာ ေဖာ္ေဆာင္ထားျပီ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာျပည္သူလူထုခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲကုိလဲ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ က ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ဖူးျပီး ယခုအျကိမ္ဟာဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပတာလုိ႔ သိရပါတယ္။
 
သယံဇာတမ်ဳိးစိတ္စာရင္းမွာ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အဆင့္(၁)သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေမ်ာက္ေလေပြ ၁ေကာင္ကို ထမံသီစံျပေက်းရြာတြင္ လယ္သမားတစ္ဦးကေတြ႕ရွိဖမ္းမိခဲ႔ၿပီး ထမံသီေဘးမဲ႔ေတာ ေရွ႕တန္းစခန္းကို လာေရာက္အပ္နွံခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဇြန္လ (၁၄)ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ထမံသီစံျပေက်းရြာေအာက္ပိုင္းရွိ မယင္းလယ္ေတာသို႔ဆင္းရာမွ အဆိုပါ ေမ်ာက္ေလေပြ ၁ေကာင္ကိုေတြ႔ရွိဖမ္းမိခဲ့တာျဖစ္ျပီး အေကာင္ရဲ႕ အရွည္မွာ (၁၇)လက္မ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ေမ်ာက္ေလေပြကို ထမံသီေဘးမဲ႔ေတာေရွ႕တန္းစခန္းက ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တို႔က အေျခအေနကိုေလံလာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

Related News