ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 အတြက္ ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ႏွစ္(၂)ၾကိမ္ Updateျပဳလုပ္ရတယ္လို႔ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO Myanmar) ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။ လက္ရွိပတ္၀န္းက်င္မွာျပန္႔ႏွံ႕ေနတဲ႔ ရာသီတုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးထဲမွာပါ၀င္တဲ႔ ရာသီတုပ္ေကြးအမ်ိဳးအစားက လံုး၀တူညီရင္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ထိေရာက္မႈက အျမင္႔ဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ ေတြ႕ရွိရတဲ႔ဗိုင္းရစ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးက ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)ကို ႏွစ္စဥ္သတင္းေပးပို႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီလို ေပးပို႔က်တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္တြက္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဗိုင္းရစ္အမ်ိဳးအစားေတြကို  ပညာရွင္ေတြကခန္႔မွန္းဆံုးျဖတ္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါကာကြယ္ေဆးက H1N1၊ Influenza B၊ H3N2 စတဲ႔ ဗိုင္းရစ္အမ်ိဳးအစားေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္ ကာကြယ္ေဆးက လူငယ္ပိုင္းေတြအတြက္ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႔(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေပမယ့္ (၆၅)ႏွစ္နဲ႔အထက္လူႀကီးပိုင္းေတြအတြက္ေတာ့ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းေလ်ာ့က်ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

H1N1 ရာသီတုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးက လူတိုင္းထိုးရန္မလိုအပ္ဘဲ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)မွလည္း အသက္(၆)လမွ(၅)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ေတြ၊(၆၅)ႏွစ္အထက္လူၾကီးေတြ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြ၊ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ေတြ နဲ႔ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း စတဲ႔ေဖာ္ျပပါ(၅)မ်ိဳးကိုသာ အဓိကထားၿပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News