ေဆးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ခႏၶာေဗဒဘာသာရပ္အတြက္ လက္ေတြ႕ခြဲစိတ္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳဖို႔ ခႏၶာကိုယ္လွဴဒါန္း ခဲ့တဲ့ ဝိညာဥ္မဲ့ျမတ္ဆရာေတြကို တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အခမ္းအနားကို ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ရန္ကုန္၊ ခႏၶာေဗဒဌာနမွာ ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ေဆးပညာရပ္အတြက္ အသံုးခ်ဖို႔ လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္ရွင္ေတြကို အသိမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳတဲ့ အခမ္းအနားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခႏၶာကိုယ္ေတြကို ေဆးတကၠသိုလ္မွာသင္ၾကားေနတဲ့ ဘြဲ႔ၾကိဳေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၊ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ေတြ လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအတြက္ အသံုးျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ လွဴဒါန္းလာတဲ့ခႏၶာကိုယ္ေတြကို  ေဆးစိမ္ထားျပီး ခႏၶာေဗဒ ဘာသာသင္ၾကားေရးမွာအသံုးခ်တာပါ။ ဒီလို လက္ေတြ႔သင္ၾကား၊ ခြဲစိတ္ႏုိင္ဖို႔ ခႏၶာကိုယ္လွဴဒါန္းသူေတြကို  ဝိညာဥ္မဲ့ျမတ္ဆရာ ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ဂုဏ္ျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ဂုဏ္ျပဳ အခမ္းအနားမွာေတာ့ လွဴဒါန္းထားတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေတြအားလံုးကိုထုတ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳရင္ေနရာအခက္အခဲရွိတာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အလွဴရွင္ေတြထဲက သံုးဦးကို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့တာပါ။ ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ခႏၶာကိုယ္အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ေဆးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ အတူ ဂါရဝျပဳခဲ့ပါတယ္။ အသက္ (၂၅) ႏွစ္နဲ႔ကြယ္လြန္ခဲ့ေပမယ့္ ေဆးပညာရပ္အတြက္ အသံုးခ်ဖို႔ ခႏၶာကိုယ္လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ သမီးျဖစ္သူအတြက္ ဂုဏ္ယူတယ္လို႔ အလွဴရွင္မိသားစုဝင္တစ္ဦးကလည္း ေျပာပါတယ္။ ဒီလို ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ကေဆးတကၠသိုလ္(၁ ရန္ကုန္၊ ခႏၶာေဗဒဌာနကစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္လွဴဒါန္းမႈေတြကိုလြန္ခဲ့တဲ့ (၁၉၂၀)ျပည့္ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းကလက္ခံခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဒီခႏၶာကိုယ္ေတြကိုေဆးစိမ္ကာ လက္ေတြ႔ ခြဲစိတ္သင္ၾကားေရးေတြေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News