လာမယ့္ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္မွာ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ကေန (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးေတြကို ေက်ာင္းအေျချပဳကာကြယ္ ေဆးထိုး အစီအစဥ္နဲ႔ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆး အခမဲ့စတင္ထိုးႏွံေပးေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုတိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွ သိရပါတယ္။သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါက Human Papilloma Virsus ကူးစက္ခံရတာေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေပးႏုိင္တဲ့ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆးကို ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးက ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးေတြကို အခမဲ့ထိုးႏွံေပးေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ကိုေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာန၊ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO) နဲ႔ Unicef တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ျပီး လာမယ့္ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ရဲ႕ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီ ဇြန္လနဲ႔ ဇူလိုင္လေတြမွာ ထိုးႏွံေပးေတာ့မွာပါ။

ဒီကာကြယ္ေဆးကေတာ့ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO) အသိအမွတ္ျပဳ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆးျဖစ္ျပီး အသက္ (၁၀) ႏွစ္ကေန (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးေတြကို (၂၀၂၀) မွာ တစ္ၾကိမ္၊ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္မွာ တစ္ၾကိမ္နဲ႔စုစုေပါင္း ႏွစ္ၾကိမ္ ထိုးႏွံေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ကေန (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးေတြကို (၂၀၂၀)နဲ႕ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္မွာပဲ တစ္ၾကိမ္စီ ထိုးႏွံေပးမွာျဖစ္ျပီး (၂၀၂၂) ခုႏွစ္ကစတင္ကာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆးကို ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထုိးအစီအစဥ္ထဲ ထည့္သြင္းျပီး အသက္ (၉) ႏွစ္ျပည့္ျပီးသား မိန္းကေလးေတြကိုပဲ ထိုးႏွံေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာက ျမန္မာႏုိင္ငံေန အမ်ိဳးသမီးထုေတြထဲမွာ ဒုတိယျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးကင္ဆာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ရက္ကို သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးရွစ္ဦးခန္႔ေသဆံုးေနရတယ္လို႔သုေတသနစစ္တမ္းေတြအရသိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆးကို အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ မိန္းကေလးေတြကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ထိုးႏွံေပးရင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏုိင္ႏႈန္း (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆးကို ျမိဳ႕နယ္ (၄၅) ျမိဳ႕နယ္လံုးမွာ ထိုးႏွံေပးမွာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းအေျချပဳနဲ႔ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းေတြကို (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္မွာ စတင္ေတာ့မွာပါ။ လာမယ့္ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္မွာ စတင္မယ့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံကိန္းမွာ အသက္ကိုးႏွစ္ကေန (၁၄) ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးဦးေရ သံုးသန္းေက်ာ္ကို ထိုးႏွံေပးဖို႔ရည္မွန္းထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News