ေဆးဝါးႏွင့္အလွကုန္သံုးစြဲျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာအသိပညာေပးအစီအစဥ္ကို ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက္ကမႏၱေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ဝါးေရာင္ဝင္းဓမၼာရံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)က ေဆးဝါးႏွင့္အလွကုန္သံုးစြဲျခင္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အလုိက္ အပတ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီလုိေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ ျပည္သူလူထုအၾကား ေဆးဝါးနဲ႔ အလွကုန္ေတြသံုးစြဲ၊ ေရာင္းခ်ျခင္းေတြမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းေဆးဝါး အလွကုန္ေတြ သံုးစြဲေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေဆးဝါးနဲ႔ အလွကုန္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ဌာနဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအျပင္၊ ေရာင္းခ်သူ၊ သံုးစြဲသူေတြကပါ အတူပူးေပါင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္မွ ေဆးဝါး၊အလွကုန္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကိုရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(မႏၱေလး)ေဆးဝါးဌာနခြဲက ေဒါက္တာဟန္နီခင္ကေျပာပါတယ္။

ေဆးဝါးသံုးစြဲရာမွာ လုိက္နာရမယ့္အခ်က္၊စပ္ေဆးတြဲေဆးနဲ႔ပတ္သက္တာ၊ အလွကုန္ေတြသံုးစြဲရာမွာ တားျမစ္ထားတဲ့ဓါတုပစၥည္းေတြပါတဲ့အလွကုန္ေတြကိုခြဲျခားသိဖို႔၊ မေရာင္းခ်၊ မသံုးစြဲမိဖုိ႔ကို ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔ အသိပညာေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျပည္သူလူထုအၾကားမွာ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ အလွကုန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆိုးေဆးအႏၱရာယ္၊ ဓါတုပစၥည္းေတြပါတဲ့ အလွကုန္ပစၥည္းအႏၱရာယ္ေတြကို အရင္ကထက္ပိုမိုသိရွိလာၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ေဆးဝါးႏွင့္ အလွကုန္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာေပးအစီအစဥ္ကို၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လိုု႔သိရပါတယ္။က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)ကသံုးစြဲရန္မသင့္တဲ့အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး၊အလွကုန္ေတြကို ျပည္သူလူထုအၾကားသိရွိဖို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News