၀က္ေရာဂါက ကမာၻအႏ႔ွံမွာ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနတာျဖစ္ျပီး မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ၀က္စားသုံးသူေတြအႏၱရာယ္မျဖစ္ေစဖို႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တာ၀န္ရွိသူကသိရပါတယ္။အာဖရိကတိုက္ ကင္ညာႏိုင္ငံက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အျပင္းဖ်ား၀က္ေရာဂါဟာ ကမၻာအႏွံ႔ကို ဆက္လက္ကူးစက္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက စတင္ကာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ၀က္အမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို ေရာဂါကူးစက္ခံထားရတဲ့ ၀က္ေတြကေန လူကိုကူးစက္ႏိုင္သလို ေရာဂါနဲ႔ ေသဆုံးၿပီး (၆)လ အထိ ေအးခဲထားတဲ့ ၀က္ေတြကေနလည္း လူကို ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ တိရစၦာန္ေတြ တရားမ၀င္ သတ္ျဖတ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အသားေတြကို တားျမစ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ဖို႔ စည္ပင္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာနနဲ႔ အခြန္ဌာနတို႔ ပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေစ်းေတြကို ေရွာင္တစ္ခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ သတင္းအရစစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလိုျပဳလုပ္ေပးရတာဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြကို သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ၿပီးက်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့အသားေတြစားသုံး ၾကဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ေျပာပါတယ္။

မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနနဲ႔ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရတဲ့၀က္ေတြကို အသားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ မရွိေစဖို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တည္ေဆာက္ထားတဲ့အဆင့္ျမင့္အသားထုတ္စက္ရုံက အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္ လို႔သိရပါတယ္။ ၀က္၊ကၽြဲႏြားနဲ႔ဆိတ္ေတြကို အသားမထုတ္မီသားသတ္ရံု နဲ႔ ၿခံေတြမွာ ႀကိဳတင္ေလွာင္ထားျပီး တိရစၦာန္ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီလိုက်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့တိရစၦာန္ေတြကိုသာ အသားထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသားထုတ္ထားတဲ့ တိရစၦာန္ေတြရဲ႕ ကလီစာေတြကိုထပ္မံစစ္ေဆးၿပီးမွ ေစ်းကြက္သို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ေစ်းေတြမွာ တရားမ၀င္သတ္ ျဖတ္ထားတဲ့ အသားေတြ ေရာင္းခ်မႈ နဲ႔ ေအးခဲတဲ့ အသားေတြ ေရာင္းခ်မႈမရွိေစဖို႔အတြက္ လတ္ဆတ္သန္႔ရွင္းမႈမရိွတဲ့ အသားေတြကိုမီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးတာေတြ၊ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္တာေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News