တီဘီ၊ ေဆးယဥ္ပါး တီဘီနဲ႔ ျပင္းထန္ေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါအေၾကာင္း စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာဝန္အသင္းမွာ ႏိုဝင္ဘာ (၁၁)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆရာဝန္ေတြ ေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိျပီး တီဘီေရာဂါကို ကုသရာမွာ အေထာက္အကူျပဳ ေစဖို႔ ယခုလို စာတမ္းဖတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေဆးယဥ္ပါး တီဘီ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုး (၁၃) ႏုိင္ငံထဲမွာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံကပါဝင္ေနျပီး တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားေနတဲ့ လူဦးေရ တစ္သိန္းထဲမွာ သံုးရာေက်ာ္က ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါကို ထပ္ဆင့္ခံစားေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

တီဘီေရာဂါကုသမႈကို အခ်ိန္ကာလ အျပည့္ မခံယူတာ၊ ေဆးေတြကို ညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း မေသာက္တာ၊ ေဆးကုသထံုးမွားတာေတြေၾကာင့္ တီဘီေဆးေတြကို တီဘီပိုးက ယဥ္ပါးသြားျပီး ေနာက္ပိုင္း ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီကို ေသခ်ာကုသမႈခံယူမယ္ဆိုရင္ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္တဲ့ ေဆးဝါးနဲ႔ကုထံုးေတြ ရွိေနျပီျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားတယ္လို႔သံသယရွိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းက အစိုးရက်န္းမာေရးဌာနေတြမွာ တီဘီေရာဂါကုသမႈကို အခမဲ့ ရယူႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေရာဂါကုသမႈၾကာခ်ိန္ကေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာအေပၚမူတည္ျပီး ေျခာက္လမွ ကိုးလအထိ ကုသမႈခံယူရျပီး တီဘီေရာဂါကို ေစာစီးစြာ သိရွိျပီး ကုသတာက ေပ်ာက္ကင္းဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News