အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ထန္းတစ္ပင္)က က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ကြင္းဆင္းေဆးကုသျခင္းမ်ားကို ၾသဂုတ္လ(၁၀)ရက္က ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ရွိ ေ၀က်ယ္ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု(၁) မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ထန္းတစ္ပင္)မွ အေထြေထြေရာဂါ နဲ႔ သြား/ခံတြင္း ဆရာ၀န္ေတြ ကက်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ၿပီး၊ ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးခဲ့တာပါ။အခုလိုေဆးကုသေပးရာမွာထပ္မံကုသဖို႔လိုအပ္သူေတြကို လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ထန္းတစ္ပင္) နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာေဆးရံု ေတြမွာဆက္လက္ကုသေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ အခုလိုလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီးမွ ဆရာ၀န္ေတြကိုယ္တိုင္လာေရာက္ စမ္းသပ္ေပးတာဟာ အလုပ္ခ်ိန္မလစ္ဟင္းတာေၾကာင့္၀န္ထမ္းေတြအတြက္အဆင္ ေျပတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။ဒါ့အျပင္လိုအပ္တဲ့ေဆးေတြကိုပါ အခမဲ့ေပးတာေၾကာင့္ ပိုအဆင္ေျပတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။အခုကြင္းဆင္းကုသရာမွာ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ထန္းတစ္ပင္)မွ ယာယီဒုတိယေဆးရံု အုပ္၊ ဆရာ၀န္ ၊ သူနာျပဳ နဲ႔ အေထာက္အကူျပဳအင္အား(၁၁)ဦးပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး(၂)ရံုနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရး- ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄)ခုဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News