ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ျမန္မာနုိင္ငံမွာအျဖစ္မ်ားတဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေလ႔လာေတြ႔ရွိထားတဲ႔ အခ်က္ေတြကုိ သုေတသနစာတမ္းျပဳစုကာ ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ႔တဲ႔ သုေတသနစာတမ္းေတြထဲမွာ ျမန္မာနုိင္ငံမွာအျဖစ္မ်ားျပီး ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္တဲ႔ တီဘီေရာဂါ၊ HIV ေရာဂါနဲ႔ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းေလ႔လာထားတဲ႔ သုေတသနစာတမ္း ၁၄ ေစာင္ပါ၀င္ပါတယ္။ စာတမ္းေတြထဲမွာ ေရာဂါေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္မႈ၊ ကုသနုိင္မႈ၊ ကာကြယ္ေပးနုိင္မႈတုိ႔အတြက္ ႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ႔ အခက္အခဲေတြ ေအာင္ျမင္မႈေတြအေၾကာင္း ပါ၀င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဆုိပါသုေတသနစာတမ္းေတြျဖန္႔ေ၀ျခင္းကုိ ဇူလုိင္လ(၈)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amara Hotelမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကုိ ျဖန္႔ေ၀ေပးမွသာလွ်င္ အထက္ပါေရာဂါေတြကုိ ကာကြယ္ရာမွာလည္းေကာင္း၊ ကုသရာမွာလည္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာလည္းေကာင္း သုေတသနအခ်က္အလက္ေတြကုိ အသုံးျပဳနုိင္ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာလုိ႔ သိရပါတယ္။

ယခုလုိေရာဂါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္သုေတသနစာတမ္းေတြကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၅ခုနွစ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး တစ္နွစ္အၾကာမွာ ျဖန္႔ေ၀ေပးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News