ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ကို ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက လာမယ့္ ေျခာက္လအတြင္း ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး အဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ပညာေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းကတာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ၾကီး သံုးစြဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမွာပါ၀င္တဲ့ အခန္း(၄) ပုဒ္မ(၆)နဲ႕ ပုဒ္မ (၇)အရ ယခုလို ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ နယ္ေျမေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ျပီး ဒီႏွစ္ကုန္မွာေတာ့ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ကို ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္မွာ အမ်ားျပည္သူနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ ေနရာ ၁၂၄ ခုရွိျပီး အဲ့ဒီေနရာေတြမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ဖို႕ အသိေပးတားျမစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ အခ်က္အျခာက်တဲ့ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရွိတဲ့ ပန္းျခံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုနဲ႔ ရံုးခန္းေတြမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို ေျခာက္လတာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းစိန္က ေျပာပါတယ္။ 
 
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီေရာက္တာနဲ႕ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကေတာ့ ေဆးလိပ္၊ေဆးရြက္ၾကီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႕ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။
 
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္မွာ အစိုးရရံုး ၃၅ ရံုး၊ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္းနဲ႕ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြ အမ်ားဆံုးတည္ရွိေနတာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္တဲ့ စံျပျမိဳ႕နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက လာမယ့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္တစ္ခြင္ရွိ ျမိဳ႕နယ္ ၃၃ ျမိဳ႕ကို ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္တဲ့ ေနရာေတြအျဖစ္သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News