ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ုံႀကီးမွာ တစ္ႏွစ္ကို ေမြးရာပါေသြးအားနည္းေရာဂါ ေ၀ဒနာခံစားေနရတဲ့ လူနာကေလးငယ္ႏွစ္ေထာင္၀န္းက်င္ခန္႔ကို ေဆးကုသမႈေပးလ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေသြးအားနည္းေရာဂါဟာ မ်ိဳးရိုးဗီဇေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတဲ့ နာတာရွည္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးအားနည္းေရာဂါေဒနာရွင္ေတြဟာ ေဆး၀ါးကုသမႈအၿမဲခံယူေနရပါတယ္။  ရန္ကုန္ကေလး ေဆးရုံႀကီးအေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ကေလးငယ္ဆယ္ဦးကေန(၃၀)ေလာက္ကို ေဆး၀ါးကုသမႈေပးလ်က္ရိွ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေရာဂါအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ေသြးလိုအပ္မႈဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေသြးကိုေတာ့ အမ်ိဳးသားေသြးလွဴဘဏ္ကေန အခမဲ့ရရိွႏိုင္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေသြးရရိွမႈအခက္အခဲရိွမွသာ ျပင္ပကအလွဴရွင္ရွာရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါဟာ ကမၻာေပၚကႏုိင္ငံတုိင္းမွာျဖစ္ပြားေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ ေတြကေတာ့ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးလုိ႔ သိရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ေမလရွစ္ရက္ေန႔ကို ကမ္ၻာ့ေသြးအားနည္းေရာဂါေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးအေနနဲ႔လည္းေမလရွစ္ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း ေသြးအားနည္းေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ေတြကို ဖိတ္ၾကားၿပီး အခမ္းအနားျပဳလုပ္လာတာ ၇ ႀကိမ္ရိွၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးအားနည္းေရာဂါဟာ ကမၻာေပၚမွာ ႏွစ္စဥ္လူနာဦးေရသစ္အေနနဲ႔ သုံးသိန္းကေန ဆယ္သိန္းထိ ေမြးဖြားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေသြးအားနည္းေရာဂါအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရိွၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပြားမႈကြာျခားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News