ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွဦးစီးျပဳလုပ္တဲ့ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ ေႏြရာသီအားကစားသင္တန္းကို မတ္လ(၁၂)ရက္မွ ဧၿပီလ(၁၂)ရက္ထိတစ္လၾကာသင္ၾကား ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္အားကစားသင္တန္းေပး အစီစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီအားကစား သင္တန္းကိုေတာ့ မတ္လ(၁၂)ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေႏြရာသီ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္း အားကစားသင္တန္းကိုေတာ့ တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔အထိ တစ္ေန႔ကိုအခ်ိန္ (၂)နာရီေပး သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေႏြရာသီဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းအားကစားသင္တန္းမွာေတာ့ ေျပးခုန္ပစ္နဲ႔ ေဘာလံုးကိုအဓိက သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ၿပီး၊ အခုလိုအားကစားသင္တန္းေပးေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ ခႏ္ၶာကိုယ္ျပန္လည္ သန္စြမ္းမႈရွိလာေစျခင္းနဲ႔ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးေစရံုသာမကပဲ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေႏြရာသီ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းအားကစားသင္တန္းကို ေအာင္ဆန္းကြင္း၊ သု၀ဏ္ၰကြင္းနဲ႔ ေျမာက္ဒဂံုမသန္စြမ္းကြင္းမွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ျပီး၊ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူေပါင္း အေယာက္(၅၀)ခန္႔လာေရာက္သင္ၾကားေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News