မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး၊ ႏွလုံးအထူးကုဌာနအေရးေပၚႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ ကုသမႈ(၅)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပဲြကုိ မတ္လ ၁၀ရက္က မႏၱေလးၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ အေရးေပၚႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ ကုသမႈကုိ မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီးမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က စတင္ကုသေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အခုႏွစ္မွာ မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး၊ ႏွလုံးအထူးကုဌာနအေရးေပၚ ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသမႈ(၅)ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲနဲ႔ ရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး၊ ႏွလုံးအထူးေရာဂါကုဌာနက ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ လူနာ စုစုေပါင္း (၆၁၁)ဦးကုိလည္း ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ ႔ ကုသေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ ့သိရပါတယ္။ 
 
အခုျပဳလုပ္တဲ့ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသမႈ(၅)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထုကုိ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္တုိင္းေပးျခင္း၊ အ၀လြန္ေရာဂါရွိ မရွိစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိစစ္ေဆးေပးျခင္းေတြနဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအစီအစဥ္ေတြကို ျပဳလုပ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသမႈ(၅)ႏွစ္ျပည့္ရက္ သတ္ၱပတ္လႈပ္ရွားမႈ အေနနဲ႔ေတာ့ မႏ္ၱေလးၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုကို ႏွလုံးက်န္းမာေရးနဲ ့ပတ္သက္တဲ့အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ေပးေ၀ျခင္း အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ကုိယ္လက္က်န္းမာေရးလႈပ္ရွားေပးျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အဆီအဆိမ့္ေလွ်ာ့စားျခင္းနဲ႔ အသီးအႏွံေတြစားသံုးျခင္း၊ စတာေတြ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔လည္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ဒီအထိမ္းအမွတ္ပြဲကိုေတာ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြ လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
 

Related News