၂၀၃၀ခုနွစ္ အေရာက္မွာ ေခြးရူးေရာဂါေၾကာင္႔ လူေသဆုံးမႈ လုံး၀မရွိေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္နုိင္ေရး ၾကိဳးစားရုန္းကန္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လုိ႕ ေမြးျမဳေရးနွင္႕ကုသေရးဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ရဲထြန္း၀င္း ကေျပာပါတယ္။ကမၻာတစ္၀န္းလုံးမွာ ေခြးရူးေရာဂါေၾကာင္႕ လူေသဆုံးမႈပေပ်ာက္ေရး စာတမ္းဖတ္ပြဲမွာ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံ မ်ားအားလုံး အမ်ိဳးသားအဆင္႔ ေခြးရူးေရာဂါ ပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္တည္ေထာင္ဖုိ႔နဲ႔ ၂၀၃၀အေရာက္မွာ ေခြရူးေရာဂါေၾကာင္႔ လူေသဆုံးမႈမရွိေစေရးရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ကတိက၀တ္ ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ထားရွိခဲ႔တာေၾကာင္႕ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိ္အပ္တယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။

ေခြးရူးေရာဂါဟာ ေခြးရူးအကုိက္ခံရမႈကတစ္ဆင္႔ လူကုိကူးစက္နုိင္တဲ႔ေရာဂါျဖစ္ျပီး ေသဆုံးမႈျမင့္မား ေပမယ့္ ကာကြယ္တားဆီးနုိင္တဲ႔ ေရာဂါတစ္ခုပါ။ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ အထက္ပါရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္နုိင္ဖုိ႔ အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေခြးရူးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈနႈန္းျမင္႔မားတဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမက လယ္ေ၀း ျမိဳ႕နယ္ ကုိ အဓိက ေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေခြးရူးေရာဂါ ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ေတြအရ ေခြးမ်ားကုိ တစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္နႈန္းနဲ႔၃နွစ္ဆက္တုိက္ကာကြယ္ေဆးထုိးနွံျပီးပါက ေခြးရူးေရာဂါကင္းစင္တယ္လုိ႕ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ေ၀းျမိဳ႕နယ္ကေခြးေတြကို ၂၀၁၆နဲ႔၂၀၁၇ခုနွစ္မွာ ကာကြယ္ေဆး ထုိးနွံေပးထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုနွစ္မတ္လမွာ တတိယအၾကိမ္ထုိးနွံေပးျပီးရင္ေတာ့  ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ပထမဆုံးေခြးရူးေရာဂါကင္းစင္တဲ႔ ျမိဳ႕နယ္ျဖစ္လာမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ လယ္ေ၀းျမိဳ႕နယ္အျပင္ ပုဂံေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္န႔ဲ ေက်ာက္ျဖဳျမိဳ႕နယ္တုိ႔မွာလဲ ေခြးေတြကုိကာကြယ္ေဆးထုိးနွံျခင္း လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး က်န္ျမိဳ႕နယ္ေတြကုိပါ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစးေရအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ေခြးရူးေရာဂါ ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းလုပ္ငန္းေတြ၊ ျပည္သူလူထု အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြမွာပါ၀င္ဖုိ႔ရာအတြက္ ေမြးျမဳေရးဆုိင္ရာေဆးတက္ၠသုိလ္က ေနာက္ဆုံးနွစ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ၊ ကူညီေပးတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေခြးရူးေရာဂါကာကြယ္ျခင္း စာေတြ႕လက္ေတြ႔ သင္တန္းကုိ ေနျပည္ေတာ္က ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၇ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ စာရင္းေတြအရ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလုံးမွာ ေခြးေကာင္ေရ (၄)သန္းေက်ာ္ရွိျပီး အဲဒီထဲက ၇၀ရာခုိင္နႈန္းေက်ာ္ကုိ ကာကြယ္ေဆးထုိးနွံျပီးပါက ေခြးရူးေရာဂါကင္းစင္တယ္လုိ႕ မွတ္ယူနုိင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News