ရပ္ရြာအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ကစတင္ခဲ့ျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္တဲ့ ဒီကေန႕ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္အထိ စုရပ္ေတြကို လာေရာက္ထိုးႏွံတဲ့ ကေလးဦးေရ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ေနတာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရမည့္ ရက္ေတြ ထပ္တိုးသြားဖို႕ ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ေရႊ႕ေျပာင္းလူဦးေရမ်ားျပီး ကေလးစာရင္းအတိအက်ရရန္ ခက္ခဲတဲ့ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ရပ္ရြာ အေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုုပ္ငန္းအတြင္း ကေလးဦးေရ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ထိုးႏွံေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးခဲ့တဲ့ ကိုးရက္ေျမာက္အထိ ကေလးဦးေရ ေလးေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထိုးႏွံေပးထားပါတယ္။

က်န္ရွိေနတဲ့ ကေလးဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းကိုေတာ့ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္အတြင္း အျပီးသတ္ထိုးႏွံေပးမွာျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ဦးေရ မျပည့္မီခဲ့ရင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနက ညႊန္ၾကားထားတဲ့အတိုင္း ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရမယ့္ ရက္ေတြ ထပ္တိုးသြားဖို႔ ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။လူဦးေရမ်ားတဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေဒသႏၱရေဆးခန္း၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေတြနဲ႕ သတ္မွတ္စုရပ္ေတြမွာ ကာကြယ္ေဆး လာေရာက္ထိုးႏွံတဲ့ ကေလးဦးေရ အေရအတြက္ နည္းတာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးအဖြဲ႕ေတြက ကြင္းဆင္းျပီး အိမ္တုိင္ရာေရာက္လိုက္လံထိုးႏွံေပးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္အတြင္း ကေလးဦးေရ ငါးသိန္းအထိ ထိုးနွံဖို႕ သတ္မွတ္ထားျပီး ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျပီးစီးမႈ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပဲ လႊမ္းျခံဳမႈ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္မွာ ေက်ာင္းေနကေလး (၁၀) သိန္းေက်ာ္ကို ထိုးႏွံေပးႏုိင္ခဲ့ျပီး ကေလးဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံဖို႕ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရပါတယ္။ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္မွာေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက ကေလးဦးေရ (သံုးသန္း)ကို ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကေလး ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံဖို႕ က်န္ရွိေနေသးတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News