ရပ္ရြာအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ စတင္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ အလံုျမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးကို ကေလး ဦးေရ ေလးေထာင္ေက်ာ္ ထိုးႏွံေပးသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ အလံုျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ သတ္မွတ္ ကေလးဦးေရ ငါးေထာင္အထိ ထိုးႏွံေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ထားျပီး စုရပ္ေတြကို ကေလးေတြ ေရာက္ရွိေအာင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အလံုျမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ကြက္ (၁၁) ခုရွိျပီး ရပ္ကြက္တစ္ခုကို တစ္ရက္ႏႈန္း အခ်ိန္ေပးျပီး ေဆးထိုးစုရပ္ေလးခု ခြဲကာ ထိုးႏွံေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရပ္ကြက္အလွည့္က်ထိုးႏွံေပးတဲ့ စနစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဆးထိုးစုရပ္ကို မမွီလိုက္တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံဖို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၁၀ ရက္အတြင္း ေဒသႏၱရေဆးခန္းမွာ မနက္ကိုးနာရီကေန ေန႕လည္ႏွစ္နာရီအတြင္း သြားေရာက္ထိုးႏွံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ ကေလးကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈတဲ့ လုပ္ငန္းကို အခ်ိန္ပိုေပးထားျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျပီးရင္လည္း နာရီ၀က္ေစာင့္ၾကည့္ျပီးမွ ေနရပ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ 
ရပ္ရြာအေျချပဳအစီအစဥ္မွာ အသက္ကိုးလကေန ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြနဲ႕ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကာကြယ္ေဆးမထိုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကေလးေတြကို ထိုးႏွံေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျပီးခဲ့တဲ့ ရပ္ကြက္ေတြမွာ ေဆးထိုးဖို႔က်န္ရွိေနခဲ့တဲ့ ကေလးေတြကိုလည္း ေကာက္သင္းေကာက္ စနစ္နဲ႕ ေဆးထိုးအဖြဲ႕က အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ထိုးႏွံေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
အလံုၿမိဳ႕နယ္က စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလး ခုနစ္ေထာင္နီးပါးကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးႏုိင္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းေနကေလး ေျခာက္ရာနီးပါးကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံဖို႕ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။
 
 

Related News