ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ကေန စတင္တဲ့ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းမွာ ကာကြယ္ေဆးမထိုးႏွံမီ ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေန စမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့ လုပ္ငန္းကို အခ်ိန္ပိုေပးထားျပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ကေလးေတြကိုသာ ဦးစားေပးထိုးႏွံသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးႏွံမီ ကေလးေတြကို အဖ်ားရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးတာနဲ႕ ေရာဂါအခံရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးတာေတြကို အခ်ိန္ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ေနျပီး ေရာဂါလကၡဏာ လံုး၀မရွိပဲ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ကေလးေတြကိုသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံ ေပးေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးရင္လည္း နာရီ၀က္ေစာင့္ၾကည့္ျပီးမွ ေနရပ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ ေရာဂါအခံရွိတာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံမႈအျပီးမွာ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ကေလး ငါးဦးအထိရွိျပီး ယခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာေတာ့ ဒီလို ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္ေတြ မရွိေအာင္ ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မွ ထိုးႏွံေပးမွာျဖစ္ျပီး တစ္ရက္မွာ ေဆးထိုးစုရပ္ႏွစ္ခုနဲ႕ သားဖြားဆရာမတစ္ဦးက ကေလးအေယာက္ တစ္ရာကိုသာ တာ၀န္ယူထိုးႏွံေပးမယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေတြ၊ ဓမၼာရံုေတြနဲ႕ သတ္မွတ္ေဆးထိုး စုရပ္ေတြမွာ ထိုးႏွံေပးေနျပီး ေဆးထိုးစုရပ္ေတြမွာ မထိုးႏွံလိုက္ရတဲ့ မိဘေတြအေနနဲ႕ ေဒသႏၱရေဆးခန္းေတြမွာ မနက္ကိုးနာရီ ကေန ေန႕လည္ႏွစ္နာရီအထိ သြားေရာက္ထိုးႏွံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ရပ္ရြာအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးစုရပ္ေတြမွာ လာေရာက္ ထိုးႏွံတဲ့ မိဘအမ်ားစုကေတာ့ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ သားသမီးေတြကိုလည္း စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ထိုးႏွံေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ေပမဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိတာေၾကာင့္  ယခု ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာလည္း ေက်ာင္းမေနေသးတဲ့ ကေလးအငယ္ေတြကို လာေရာက္ ထုိးႏွံတာျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာျပပါတယ္။
 
လက္ရွိ ထိုးႏွံေပးေနတဲ့ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ အသက္ကိုးလကေန ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြ၊ ေက်ာင္းမေနတဲ့ အသက္ငါးႏွစ္ကေန တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြနဲ႕ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံဖို႕ က်န္ခဲ့တဲ့ကေလးေတြကို ထိုးႏွံသြားမွာျဖစ္ျပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးက စုစုေပါင္းကေလးဦးေရ ေျခာက္သန္းကို ထုိးႏွံေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News