ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံဖို႕ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ရတဲ့ ေက်ာင္းေနကေလး တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႕ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္က Park Royal ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံဖို႕ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းေနကေလး တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဖ်ားနာ၊ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုး ရင္က်ပ္ေနတာ၊ နားအလယ္ခန္း ေရာင္ရမ္းေနတာ၊ တီဘီေဆးကို ႏွစ္လအတြင္း ေသာက္ေနရတာနဲ႕ အေရျပားေပၚမွာ အနာေပါက္ေနတဲ့ ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံဖို႕ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
အဲ့ဒီကေလးေတြကုိေတာ့ ယခု ဒီဇင္ဘာ(၁၁)ရက္ကစျပီး ျပဳလုပ္မယ့္ ျပည္သူအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ ထည့္သြင္းျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ျပည္နယ္ စုစုေပါင္း (၁၇)ခု ရွိျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးက ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းျခံဳတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက ေရႊ႕ေျပာင္း လူဦးေရမ်ားတာေၾကာင့္ စာရင္းအတိအက်ရရန္ ခက္ခဲျပီး ခန္႕မွန္းလူဦးေရရဲ႕ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို သာ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံမယ့္ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းေနကေလး(၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိျပီး တျခား တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ ထိုးႏွံဖို႔က်န္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေနကေလး (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးရွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ ေဆးထိုးစုရပ္ျပဳလုပ္ျပီး ေက်ာင္းေနကေလး ဆယ္သိန္းနီးပါးကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ကေန ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့  ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ တစ္ႏို္င္ငံလုံးမွေက်ာင္းေနကေလးဦးေရ ရွစ္ဒသမ သံုးသန္းကို ထိုးႏွံေပးႏုိင္ခဲ့ျပီး (၉၆)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းျခံဳႏုိင္ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News