ဗိုလ္တေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ အသက္ငါးႏွစ္ကေန တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းေနကေလး ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံျပီးစီးခဲ့ျပီ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 
 
စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကာကြယ္ေဆး စတင္ထိုးႏွံေပးေနတဲ့ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ကေန ဒီကေန႕ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းေနကေလးခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံျပီးစီးခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးနဲ႕ မတည့္တဲ့ ကေလးေတြအျပင္ အဖ်ားရွိေနတာ၊ ၀မ္းသြားေနတာ၊ တီဘီေဆးကို ႏွစ္လအတြင္း ေသာက္ေနတာ၊ ပိုးသတ္ေဆးကို တစ္ပတ္အတြင္း 
ေသာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆး မထိုးပဲ ျပန္လႊတ္ေပးျပီး ရပ္ကြက္အေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ ထိုးႏွံခိုင္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဒီေန႕ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးေနတဲ့ အမွတ္(၆)ဗိုလ္တေထာင္ အထက္တန္းေက်ာင္းနဲ႕ အမွတ္(၁) ဗိုလ္တေထာင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံတဲ့ လုပ္ငန္း (၈၉)ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရၿပီး ေနမေကာင္းတာေၾကာင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ရတဲ့ကေလး အေယာက္(၁၀၀)ရွိတယ္လုိ္႔ သိရပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေကာလဟာလေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ ကေလးမိဘေတြက ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံတာကို စိုးရိမ္မိၾကတယ္လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။  
 
ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္မွာ အစိုးရေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္းနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရွိျပီး ေက်ာင္းေနကေလး တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ကို ထိုးႏွံေပးသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္မွာ ေက်ာင္းအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း ျပီးဆံုးမွာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေက်ာင္းေနကေလး ၁၁ သိန္းကို ထိုးႏွံေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ထားတယ္လုို႕ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News