ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံတာကို ေက်ာင္းပိတ္ရက္ စေန၊ တနဂၤေႏြမွာ ေခတ္ၱရပ္နားထားေပမယ့္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ ကစျပီး ဆက္လက္ထိုးႏွံေပးေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေက်ာင္းအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းကို ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ ရပ္နားထားေပမဲ့ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ကစျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆက္လက္ထိုးႏွံေပးေနျပီ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အလံုျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန ကေတာ့  အမွတ္(၆) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိ သူငယ္တန္းကေန န၀မတန္း ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း အေယာက္(၉၀၀)ေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးစုရပ္ ေလးခုခြဲျပီး ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး ဆက္လက္ထိုးႏွံေပးေနပါတယ္။ 
 
အမွတ္(၂)ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ သတၱမတန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာလ (၁၆)ရက္ည ခုနစ္နာရီ တစ္ဆယ့္ ငါးမိနစ္မွာ ေသဆံုးခဲ့တာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆး နဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီသတင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား မိဘအမ်ားစုက ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးတာကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရွိတယ္လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။
 
ဒါေပမဲ့ ကာကြယ္ေဆး ဓာတ္မတည့္တာက ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံသူ လူဦးေရတစ္သန္းမွာ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္တတ္တယ္လို႕ သိရွိထားတာေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ေတြက ေဆးထိုးစုရပ္ေတြကို မိဘေတြကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထိုးႏွံေပးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ 
 
ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႕ ကေလးေတြကို စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျပီး ကိုယ္အပူခ်ိန္ရွိေနရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အဆုတ္ပြေနတာနဲ႕ယားနာေတြရွိေနရင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးဖုိ႕ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းေပးတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျပီးရင္လည္း ေက်ာင္းသားေတြကို နာရီ၀က္ ေစာင့္ၾကည့္ျပီးမွ စာသင္ခန္းေတြကို ျပန္လႊတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။
 
တိုင္းက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနကလည္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဆရာ၀န္ေတြကို ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေစလႊတ္ထားျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခိုင္းထားတယ္လုိ႕ေျပာပါတယ္။
 
ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ကေန ၁၇ ရက္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေက်ာင္းေနကေလး ငါးသန္းေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးျပီးျဖစ္တယ္လို႕ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။
 
 

Related News