ရင္သားကင္ဆာကို ေစာစီးစြာ စစ္ေဆးသိရွိဖို႕ ရင္သားကို လစဥ္ပံုမွန္ကိုယ္တြယ္ စစ္ေဆးတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ဆိုင္ရာ ကင္ဆာေဆးပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုႀကီး၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကင္ဆာဌာနမွာ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပတာနဲ႕ ေဟာေျပာတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
ရင္သားကင္ဆာကို ေစာစီးစြာသိရွိျပီး ကုသႏိုင္ရင္ အသက္ရွင္ႏိုင္ေျခ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႕ မိမိရင္သားကုိ လစဥ္ပံုမွန္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဒီေန႕ျပဳလုပ္တဲ့ လူထုက်န္းမာေရး အသိပညာေပးပြဲမွာေတာ့ ရင္သားနမူနာေတြကို အသံုးျပဳျပီး ပြဲတက္ေရာက္လာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို စမ္းသပ္ကိုင္တြယ္နည္းသင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ရင္သားကိုလစဥ္ ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးမွ ရင္သားမွာေျပာင္းလဲေနတဲ့ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လက္ၡဏာေတြ ေတြ႕ရွိျပီး အခ်ိန္မီကုသမႈခံယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ရင္သားကင္ဆာက အဆီစားသံုးမႈမ်ားျပီး အ၀လြန္တာ ၊ သေႏၶတားေဆး ပံုမွန္ေသာက္ သံုးတာနဲ႕ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းျဖစ္ပြားႏုိင္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္တာေၾကာင့္ ရင္သားမွာ အလံုးအက်ိတ္နဲ႕အေရျပားေျပာင္းလဲမႈရွိလားဆိုတာကို ပံုမွန္ စစ္ေဆးျပီး ေစာစီးစြာသိရွိဖို႕က အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။
 
ရင္သားကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ေနေၾကာင္း သံသယရွိရင္ အဆင့္ငါးဆင့္နဲ႕ ေရာဂါရွာေဖြ အတည္ျပဳရမွာျဖစ္ျပိီး ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ေပၚတဲ့ပံုစံ၊ အက်ိတ္ပမာဏနဲ႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈအေနအထားေပၚမူတည္ျပီး ကုသနည္း ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာလကို ရင္သားကင္ဆာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပးကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ဆိုင္ရာ ကင္ဆာ ေဆးပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕က ဒီလိုရင္သားပံုမွန္စစ္ေဆးအသိပညာေပးတာကို နွစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးမွာ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ေဆးရံုတက္ေရာက္ကုသသူတဲ့ လူနာဦးေရ ႏွစ္စဥ္ ၉၀၀၀ ဦးရွိျပီး ရင္သားကင္ဆာ လူနာဦးေရက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္နဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News