မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A(H1N1 ) ျဖစ္ပြားမႈ မရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား ၀န္ၾကီးဌာနမွ ရာသီတုပ္ေကြး Seasonal Influenza A(H1N1 ) ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ စတင္ျဖစ္ပြားတဲ႔ သတင္းရရွွိကတည္းက ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို မႏၲေလးျမိဳ႕ေပၚရွိ ဗဟိုအဆင့့္ ေဆးရံုမ်ားမွ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ညွိနႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ရာမွာ ေရာက္ရွိလာမည့္ လူနာမ်ားအတြက္သာမက ကုသေပးမယ္႔ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိေနမႈမ်ားအား မႏၲေလးတိုင္း ေဒသၾကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန တိုင္းကုသေရး ဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္က ခုလိုေျပာပါတယ္။ က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ မိုးရာသီမွာအျဖစ္မ်ားတဲ႔ရာသီတုပ္ေကြး ၾကိဳတင္ကာကြယ္ကုသေရးအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ ဘက္ဂ်က္ေငြမ်ားကို သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္သည့္အခါ အသံုးျပဳရန္ထားရွိတဲ႔ဘက္ဂ်က္ေငြထဲမွ ထုတ္နႈတ္သံုးစြဲသြားမွာ ျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရဘက္မွလည္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပည္႔စံုစြာ ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ခရီးသြားလာေနသူမ်ားထံမွ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ H1N1 ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေလဆိပ္မ်ားမွာသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီး မႏၲေလးျမိဳ႕ရွိ ကားဂိတ္မ်ားဟာ တစ္ေနရာတည္း မဟုတ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ ကားအ၀င္အထြက္ မွာလည္း ေန႕စဥ္ ေထာင္ခ်ီရွိေနျပီး က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ မလံုေလာက္တာေႀကာင့္ ကားဂိတ္မ်ားမွာ စစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳလုုပ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ မႏၲေလးျမိဳ႕ေပၚရွိ ပရဟိတ အသင္းမ်ား စုေပါင္းကာ H1N1 Campaign မ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ၄၂ လမ္း ကုန္စိမ္းတန္းေစ်းမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A (H1N1) ဟာ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းကေန ေလမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ႔ေရာဂါျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားဘက္ကလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို လိုက္နာဖို႕လိုအပ္ျပီး လူထူထပ္တဲ႔ ေနရာမ်ားကို သြားလာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္၊ မၾကာခဏ လက္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကရန္၊ ေခ်ာင္းဆိုးႏွာေခ်သည့္ အခါတုိင္း လက္ကိုင္ပု၀ါ တစ္႐ႈးတို႕ျဖင့္ အသံုးျပဳကာအုပ္ဆိုးရန္၊ လူထူထပ္တဲ႔ ေနရာမ်ားသို႕ သြားလွ်င္လည္း ႏွာေခါင္းစည္း mask မ်ား တပ္ဆင္ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား တက္ေစတဲ႔ အစားအစာမ်ားကို သံုးေဆာင္ၾကရန္ ၾကိဳတင္သတိေပးထားပါတယ္။

 

 

Related News