ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္တဲ႔  H1N1  နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ က်န္းမာေရးသတိရွိေစဖို႔အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကိုေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ေတြက ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လတ္တေလာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အျပင္ အျခားေဒသေတြမွာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ H1N1 ေရာဂါပိုးကူးစက္ ျပန္႔ပြားလ်က္ရွိၿပီး လူေသဆုံးမႈေတြပါရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီ႕အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြလုပ္ေဆာင္နိင္ေစဖို႔အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကိုေက်ာင္းက်န္းမာေရး အဖြဲ႕ေတြက ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ထားျပီး ေက်ာင္းေတြမွာ H1N1  နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးက်န္းမာေရး အသိပညာေပးတာေတြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ လည္းညႊန္ၾကားထားတာေတြ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
H1N1 နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကိုေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ အပတ္စဥ္စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ေနျပီး ေက်ာင္းေတြမွာတက္ေရာက္ ပညာသင္ႀကားေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ(၃)ရက္ထက္ ပိုျပီးဖ်ားနာမူေတြရွိေနပါကပ်က္ကြက္သူရဲ႕အမည္နဲ႔ ေနရပ္လိပ္စာအျပည္႔အစုံကို ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ေတြကို အေၾကာင္းၾကားဖို႔ ညႊန္ၾကားထား တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္လက္ရွိမွာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ က်န္းမာေရး အသိရွိျပီး လက္သန္႔ရွင္းေရးအျပင္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ဆရာမေတြက သင္ႀကားေပးတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  
 
လက္ရွိမွာေတာ႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ H1N1 သံသယရွိတဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမရွိေသးပဲ သာမန္ဖ်ားနာတာေတြသာရွိေနျပီး ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း H1N1 ေရာဂါကို ကာကြယ္နိင္ဖို႔အတြက္ Mask မတ္စ္တပ္တာေတြရွိေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေက်ာင္းမွာဖ်ားနာတဲ႔ ေက်ာင္းသားရွိပါကမိဘေတြကို ဆက္သြယ္အေႀကာင္းႀကားတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လတ္တေလာျဖစ္ပြားလ်က္ရွိတဲ႔   H1N1 နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာတဲ႔ က်န္းမာေရးသတိေပးခ်က္ေတြကို သတိျပဳလိုက္နာဖို႕ ထုတ္ျပန္ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News