၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဇူလိုင္လနဲ႔ ၾသဂုတ္လမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ တစ္ႀကိမ္ တိုက္ေကၽြးသြားမယ္လို႔ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး တိုက္ေကၽြးမယ့္အစီအစဥ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ 
ပိုလီယိုေရာဂါကာကြယ္ေဆး လႊမ္းၿခံဳမႈအားနည္းတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခုက အသက္ ၉ လမွ ၅ ႏွစ္အတြင္း ကေလးသံုးေသာင္းေက်ာ္ကို ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္နဲ႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္ေတြမွာ ကာကြယ္ေဆး တိုက္ေကၽြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 
ဒုတိယအႀကိမ္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးေရး ကမ္ပိန္းကို ႏို၀င္ဘာနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တိုက္ေကၽြးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကမ္ပိန္းမွာ ကာကြယ္ေဆး အသစ္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို 
ထိုးႏွံေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ကတည္းက Wild POV Virus ျဖစ္တဲ့ ပိုလီယိုအ႐ုိင္းပိုးကင္းစင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးယဥ္ပါးရာမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ပိုလီယိုေရာဂါပိုးကိုေတာ့ ၂၀၂၀ခုႏွစ္မွာ အျပီးျပတ္ ေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ တစ္ကမၻာလံုးက ရည္ရြယ္ခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
  

Related News