ဇြန္လ(၁၄)ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ကမၻာ႔ေသြးလႈရွင္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သူနာျပဳတကၠသိုလ္မွာ ဇြန္လ(၁၈)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခမ္းအနားမွာေတာ့ ေသြးလွဴဒါန္းမႈ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး လႊင့္ထူထားတဲ့ website ကို ေသြးလႈဒါန္းသူေတြသိရွိနိဳင္ေအာင္ အသံုးျပဳနည္းအဆင့္ဆင့္ကို ျပသခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒီ website မွာေတာ႔ ေသြးအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေသြးလိုအပ္မႈႏႈန္းေျခအေနကို ျပသထားမွာျဖစ္ျပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ့ ေသြးလိုအပ္မႈပမာဏကို အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကမၻာ႔ေသြးလႈရွင္မ်ားေန႔အခမ္းအနားကိုေတာ့ ေသြးလွဴဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူေတြ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးအတြင္းက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေသြးလႈရွင္ အဖြဲ႔ အစည္းကေသြးလႈရွင္ေတြနဲ႔ ျပင္ပမွ ေသြးလႈရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။အမ်ိဳးသားေသြးဌာနအေနနဲ႔ တစ္လကိုေသြးယူနစ္ေပါင္း (၈၀၀၀) ေက်ာ္လိုအပ္ေနတာျဖစ္ျပီး ေသြးရရွိမႈႏႈန္းကလည္း တစ္လနဲ႔တစ္လ ေသြးရရွိမႈႏႈန္းကကြဲျပားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ေသြးသံုးစြဲမႈ ကလည္း ရန္ကုန္ေဆး႐ုံၾကီးအေရးေပၚဌာန အပါအ၀င္ ေဆးရုံေပါင္း (၁၂ )ရုံကိုေထာက္ပံ့ေနရ တာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ေဆး႐ုံၾကီးအေရးေပၚဌာနကို ေတာ႔ေသြးရရွိမႈႏႈန္းရဲ႕ ၃ပံု၂ ပံုကို ေထာက္ပ့ံေနရတာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News