ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနျပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔အဲ့ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္သင့္တယ္လို႔ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းက တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဥက္ၠာက တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။ ဇြန္လ(၁၄)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွာျပဳလုပ္တဲ့ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွာ ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။လက္ရွိမွာျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးမွဴးေတြ၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြပူးေပါင္းျပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြကို လည္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို အသိပညာေပးတာေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးမွဴးေတြအေနနဲ႔လည္း ေဒသအလိုက္ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါခံစားေနရသူေတြနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုရရွိေအာင္လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္မႈျပဳလုပ္ေနျပီး ေရာဂါကာကြယ္ ေရးနဲ႔ ကုသေရးအတြက္ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပိုးေလာက္လန္းေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ပိုးေလာက္လန္းေတြရွိေနႏိုင္တဲ့ ေရကိုေဆးခတ္တာေတြကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္ေန႔ကေနေမလ(၂၇)ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ(၃၃၀၄)ဦးရွိေနျပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ(၁၇)ဦး ရွိခဲ့တယ္လို႔ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။

 

Related News