တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လွည့္လည္စစ္ေဆးႏိုင္မယ့္ တီဘီေရာဂါရွာေဖြကုသေရးအထူးယာဥ္ႏွစ္စီးကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက လက္ခံရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တီဘီေရာဂါရွာေဖြကုသေရး အထူးယာဥ္ႏွစ္စီးကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးမွာ 3MDG  ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အားျဖည့္ပံ့ပိုးႏိုင္ဖို႔ လွဴဒါန္းခဲ့တာပါ။

အဆိုပါယာဥ္ႀကီးမွာ တီဘီေရာဂါစစ္ေဆးဖို႔ ဓါတ္ခြဲခန္းနဲ႔ ဓါတ္မွန္စက္ပါ၀င္ၿပီး ေရာဂါ စစ္ေဆးမႈေတြကို အခမဲ့လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္သလို တစ္ေန႔ကိုလူနာ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ စစ္ေဆးကုသေပးႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တီဘီေရာဂါသံသယရွိတဲ့ လူနာေတြကို ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္းနဲ႔ ရင္ေခါင္းဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း စတာေတြကို တစ္ခ်ိန္တည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။တီဘီေရာဂါကုသေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထူးယာဥ္ႀကီးမွာ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ျပည္တြင္းက ပညာရွင္ေတြကို ယာဥ္အသံုးျပဳနည္းသင္တန္းကို သံုးရက္တာ ျပသေပးသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တီဘီေရာဂါက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္ရွိ အသက္အရြယ္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးကူးစက္ျပန္႔ပြားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ ျဖစ္ပြားသူေတြအပါအ၀င္ ႏွစ္စဥ္တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားသူျပည္တြင္းမွာ (၁၅၀၀၀၀)ခန္႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News