ျပည္တြင္္းမွာ ကေလးေသဆုံးႏႈန္းကုိေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔ရာအတြက္ ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ သားဖြားခန္းရွိတဲ႔ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲေတြမွာ ေမြးကင္းစႏွင့္ ေသးငယ္ေသာကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာ ( NewsBorn Care Corner) ၁၅၀၀ကုိ ခ်ထားေပးမယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွ စတင္ကာခ်ထား ေပးမဲ႔ ေမြးကင္းစႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာ ( NewsBorn Care Corner) ေတြကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္၁၄၄ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနနဲ႔ ေက်းလက္က်န္မာေရးဌာနခြဲေတြမွာ ထားေပးသြားမယ္လုိ႔ က်န္းမာေရးနွင္႔အား ကစား၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။

ေမြးကင္းစႏွင့္ေသးငယ္ေသာကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာ ( NewsBorn Care Corner) ေတြမွာ ကေလးေမြးဖြားျပီးတာနဲ႔ လုိအပ္တဲ႔ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္တာေတြကုိ ခ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး ေရမြန္းျခင္းကဲ႔သို႔ အေရးေပၚကုသမႈေတြ၊ အသက္႐ႈမ်က္ႏွာဖုံးနဲ႔ ေလအိတ္ေတြအပါအ၀င္ စက္ပစၥည္းကိရိယာေတြကုိ အစုံအလင္ထားေပးသြားမွာေၾကာင့္ ကေလးေသဆုံးမႈႏႈန္းကုိ ေလ်ာ႔ခ်ဖုိ႔ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ႔တဲ႔(၂၀၁၅-၂၀၁၆)က ေကာက္ခံခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလူေနမႈနဲ႕ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား စစ္တမ္းအရ အသက္ရွင္လ်က္ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ႔တဲ႔ ကေလး၁၀၀၀မွာ ၅၀ဦးေသဆုံးေနတာျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ လာအုိႏုိင္ငံကလြဲၿပီး က်န္ႏိုင္ငံေတြ ထက္ မ်ားျပားေနတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ 

 

Related News