ျပည္တြင္္းမွာ ကေလးေသဆုံးႏႈန္းကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔ရာအတြက္ ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ သားဖြားခန္းရွိတဲ႔ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲေတြမွာ ေမြးကင္းစႏွင့္ ေသးငယ္ေသာကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာ ( NewBorn Care Corner) ၁၅၀၀ကုိ ခ်ထားေပးမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ယခုႏွစ္မွ စတင္ကာခ်ထား ေပးမယ့္ ေမြးကင္းစႏွင့္ေသးငယ္ေသာ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာ (NewBorn Care Corner) ေတြကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၄၄) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနနဲ႔ ေက်းလက္က်န္မာေရးဌာနခြဲေတြမွာ ထားေပးသြားမယ္လုိ႔ က်န္းမာေရးႏွင္႔အား ကစား၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။ေမြးကင္းစႏွင့္ေသးငယ္ေသာ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာ (NewBorn Care Corner)  ေတြမွာ ကေလးေမြးဖြားျပီးတာနဲ႔လုိအပ္တဲ႔ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္တာေတြကုိ ခ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပး သြားမွာျဖစ္ျပီး ေရမြန္းျခင္းကဲ႔သို႔ အေရးေပၚကုသမႈေတြ၊ အသက္႐ႈမ်က္ႏွာဖုံးနဲ႔ ေလအိတ္ေတြအပါအ၀င္ စက္ပစၥည္းကိရိယာေတြကုိ အစုံအလင္ထားေပးသြားမွာေၾကာင့္ ကေလးေသဆုံးမႈႏႈန္းကုိ ေလ်ာ႔ခ်ဖုိ႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ႔တဲ႔(၂၀၁၅-၂၀၁၆)က ေကာက္ခံခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလူေနမႈနဲ႕ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား စစ္တမ္းအရ အသက္ရွင္လ်က္ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ႔တဲ႔ ကေလး(၁၀၀၀)မွာ (၅၀)ဦး ေသဆုံးေနတာျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ လာအုိႏုိင္ငံကလြဲၿပီး က်န္ႏိုင္ငံေတြထက္ မ်ားျပားေနတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ 

Related News