“မိန္းမသားတို႔က်န္းမာေရး သိလိုရာေမး”ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ျပဳလုပ္တဲ့ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ(၁၀)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ေဟာေျပာပြဲမွာ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုႀကီး(ရန္ကုန္)သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုဌာနမွ  တြဲဖက္ ပါေမာကၡေဒါက္တာစိုးလြင္က ဦးေဆာင္ေဟာေျပာသြားတာျဖစ္ျပီး လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံက အမိ်ဳးသမီး ေတြအျဖစ္မ်ားေနတဲ့ ေရာဂါေတြအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာသြားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေဟာေျပာပြဲကို ဇီဖန္းေဆးကုမၸဏီက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ျပီး ေဟာေျပာပြဲေတြကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္သလို ယခုတစ္ၾကိမ္ဟာ သံုးၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေဟာေျပာပြဲရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က တက္ေရာက္လာသူေတြအေနနဲ႔ မိမိသိလိုတာေတြကို ေဒါက္တာ စိုးလြင္ကို တစ္ဦးခ်င္းစီေမးျမန္းႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေဟာေျပာပြဲမွာေတာ့ ရင္သားကင္ဆာ၊ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဟာေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ေဟာေျပာပြဲ ကိုေတာ့ လူဦးေရ (၁၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News