ဧျပီလ( ၂၅) ရက္မွာက်ေရာက္ခဲ့တဲ့ International Girls in ICT Day အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ MICT Park ရိွ ကေနာင္ဟပ္ခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေၾကးနန္ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အိုင္တီယူ) မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပတဲ့  International Girls in ICT Day နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကအဖြဲ႕၀င္ႏို္င္အျဖစ္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အဆိုပါအခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က က်င္းပခဲ့တာျပီး နည္းပညာက႑မွာ  လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာက႑မွာ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႕ ပါ၀င္မႈ နည္းပါးေနတာျဖစ္ျပီး  အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခုလို္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

International Girls in ICT Day အခမ္းအနားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းမွာရိွတဲ့ အစိုးရ နည္းပညာေက်ာင္းေတြအျပင္ ပုဂၢလိက နည္းပညာေက်ာင္းေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါ၀င္တယ္လို႕သိရပါတယ္။အဆုိပါ အခမ္းအနားမွာ နည္းပညာအပိုင္းကို စိတ္၀င္စားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး လူငယ္ေတြအတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္း အက္ပလီေကးရွင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဧျပီလ (၂၅)ရက္မွာက်ေရာက္ခဲ့့တဲ့International Girls in ICT Day အခမ္းအနား ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးသာမက တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News