ျမန္မာ့အေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္ MOB နဲ႔ GIZ အဖြဲ႕စည္းတို႕ရဲ႕  Non –Financial Instruments Accounting Policies and Manual လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ပဲြအခမ္းအနားကို ဧျပီလ(၂၃)ရက္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂီလာမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုျပဳလုပ္တာက ျပည္တြင္းရဲ႕ Private Sectorနဲ႔ Financial Sector ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔၊ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရာမွာ လြယ္ကူေစဖို႔ရည္ရြယ္ျပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။အခမ္းအနားမွာေတာ့ ေရွ႕ဆက္ျပီး ဘဏ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာေတြ၊ ျပည္သူေတြေငြသြင္း၊ ေငြလဲႊ၊ ေငြထုတ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုလ်င္ျမန္ေစမယ္႔အေၾကာင္းအရာေတြ၊ စတာေတြအျပင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင္႔မီဘဏ္မ်ိဳးျဖစ္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။အဆိုပါအခမ္းအနားကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ GIZ မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္မွ အဖဲြ႔၀င္မ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾက ပါတယ္။

 

 

Related News