ရန္ကုန္တရုတ္ယဥ္က်းမႈစင္တာက ဦးစီးျပီးကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပိုးလမ္းမဓာတ္ပံုျပပဲြဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနားကို ဧျပီလ(၂၃)ရက္ ရန္ကုန္ျမ္ိဳ႕တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။အခုျပဳလုပ္တဲ႔ ဓာတ္ပံုျပပဲြဟာ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္မႈရရွိေစျပီး  ျငိမ္းခ်မ္းစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစမႈ ၊ ျပည္သူမ်ား အၾကားခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုျမွင္႔တင္ေစလိုတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပဳလုပ္တာပါ။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပိုးလမ္းမဓာတ္ပံုျပပဲြမွာျပည္တြင္းျပည္ပက ဓာတ္ပံုဆရာ (၃၃၀)ေက်ာ္ရို္က္ကူးထားတဲ႔ ဓာတ္ပံုေပါင္း(၈၀၀၀)ေက်ာ္ထဲမွာ အေကာင္းဆံုးပံု(၆၀)ကို ေရြးခ်ယ္ျပသထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ပံုေတြကေတာ့ ပိုးလမ္းမၾကီးေပၚမွာရွိတဲ႔ မတူညီတဲ့ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ သဘာ၀ရႈခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခ်မ္းေျမ႕သာယာဖြယ္ဘ၀ပံုစံမ်ားကိုရိုက္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပိုးလမ္းမဓာတ္ပံုျပပဲြမွာ ျပသထားတဲ႔ ဓာတ္ပံုေတြက ေရာင္းခ်ဖို႔မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူေတြဗဟုသုတရရွိေစဖို႔ ျပသထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ပံုျပပဲြကို ဧျပီလ(၂၃)ရက္ကေန  ေမလ လယ္ထိ ရန္ကုန္တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ ျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီျပပြဲကို  မနက္ (၉)နာရီမွာ ညေန (၅)နာရီ အထိ မည္သူမဆို အခမဲ့ လာေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္တယ္လု႔ိ သိရပါတယ္။

 

 

Related News