နိုင္ငံတကာ လမ္းကေလးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို လာမယ့္ မတ္လ(၂၉)ရက္မွာ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ မတ္လ(၂၁)ရက္က City Star Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။ နိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ဧၿပီလ(၂)ရက္နဲ႔ ဧၿပီလ(၁၂)ရက္ကို နိုင္ငံတကာလမ္းကေလးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး ယခုျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ(၂၉)ရက္ကို နိုင္ငံတကာ လမ္းကေလးမ်ားေန႔ကို က်င္းပသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ လမ္းေပၚမွာေနထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရင္းအသက္ေမြးေနရတဲ့ ကေလးေတြအေနနဲ႕ ဘယ္လိုအခြင့္အေရးေတြရသင့္သလဲ၊ လမ္းကေလးေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေတြခံယူသင့္သလဲ၊ လမ္းကေလးေတြရဲ႕ အိမ္မက္ေတြ၊ လမ္းကေလးေတြရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြနဲ႔ လမ္းကေလးေတြရဲ႕ အသံေတြကို ျပည္သူလူထုကို သိရွိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေပးခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ Junior Dream (JD) လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔က အဆိုပါ နိုင္ငံတကာလမ္းကေလးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ျပဳလုပ္ျဖစ္တာလို႔သိရပါတယ္။

နိုင္ငံတကာလမ္းကေလးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္အျပင္ လမ္းကေလးမ်ားေန႕ Photo Exhibition၊  နိုင္ငံတကာလမ္းကေလးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ စကားသံ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထင္ဟပ္ျပသမႈေတြ အပါအ၀င္ Hip hop Show ကိုလည္း ထည့္သြင္းျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။နိုင္ငံတကာလမ္းကေလးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို လာမယ့္ မတ္လ(၂၉)ရက္ကေန မတ္လ(၃၁)ရက္အထိ ဗိုလ္တေထာင္ကမ္းနားမွာ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာ လမ္းကေလးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို Junior Dream (JD) လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ကျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး  A&M Mahar ကုမၸဏီ၊ ေတာင္ႀကီးေမာက္မယ္၊ MILTON တို႕က ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News